Dynamisk Udenrigshandelstabel
Genstart » Periode » Produkttype » Handelskarakteristika » Dan tabel

Valgte parametre:
  • År : 2019
  • Måned: Alle
  • Produkttype: Alle
  • Handelsnation: Alle
  • Handelstype: Alle

Dynamisk Udenrigshandelstabel

I denne dynamiske tabel vises statistik fra Fiskeridirektoratets udenrigshandelsregister. Det er muligt at udvælge data for de seneste 10 år. Data kan udvælges og grupperes efter varegruppe, produkt, nation, samt import/eksport.

Udenrigshandelsstatistikken er baseret på data indsamlet af Danmarks Statistik vedr. Danmarks import og eksport af fisk og fiskeprodukter.

» Se vejledning