Dan tabel

Hjælp!
Tabel-design
Tabelhoved
1. Niveau
År (kan ikke ændres)
Forspalte
  
Analysevariable
               
Valgte parametre:
  • Opgørelsesmetode: A: Registrerede fartøjer pr. 31/12 (for hvert af de valgte år)
  • År: 2018
  • Erhvervsstatus: Alle
  • Fartøjstype: Alle
  • Kendingsbogstav: Alle
  • Basishavn: Alle
  • Længdegruppering: Ingen
  • Tonnagegruppering: Ingen
  • Kilowattgruppering: Ingen