Valgte parametre:
  • Opgørelsesmetode: A: Registrerede fartøjer pr. 31/12 (for hvert af de valgte år)
  • År: 2021
  • Erhvervsstatus: Alle
  • Fartøjstype: Alle
  • Kendingsbogstav: Alle
  • Basishavn: Alle
  • Længdegruppering: Ingen
  • Tonnagegruppering: Ingen
  • Kilowattgruppering: Ingen

Dynamisk Fartøjstabel

I denne dynamiske tabel vises statistik fra Fiskeridirektoratets register over danske fiskefartøjer. Det er muligt at udvælge og gruppere fartøjer i forhold til en række udvælgelseskriterier. For de fartøjer der udvælges kan der vises følgende oplysninger: antal fartøjer, antal besætningsmedlemmer, total kilowatt og total tonnage.

» Se vejledning